07.11.2022: Innkalling til ekstraordinært årsmøte i HAVA BHT SA den 28. november kl 13.00

Vedlagt følger innkalling til ekstraordinært årsmøte i Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste SA (HAVA BHT) den 28. november kl 13.00 med påmeldingsfrist innen 18. november.

HAVA BHT sitt tjenestetilbud

HAVA BHT sine tjenester er basert på "Forskrift om organisering, ledelse og medvirning § 13-2" som beskriver arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenester.

Kurskalender

HAVA BHT tilbyr både åpne og bedriftsinterne kurs innen Helse, Miljø og Sikkerhet.

HAVA BHT personvernerklæring

HAVA BHT arbeider kontinuerlig for å være i samsvar med personvernregelverket slik at alle våre kunder og brukere skal være trygge på at innhentet, lagret og kommunisert personinformasjon blir behandlet på en forsvarlig måte.

HAVA HMS

HAVA BHT tilbyr digitalt HMS system som støtter lovpålagt internkontroll, samt HR-portal og elektronisk samhandling internt og eventuelt med eksterne samarbeidspartnere

Utfør vernerunder og risikoanalyse i HAVA HMS. Vi har lagt våre bransjetilpassede maler i system, disse kan enkelt taes i bruk eller eventuelt redigeres. Med dette får du full kontroll over bedriftens lovpålagte HMS-arbeid.


Løsningen er intuitiv og dermed enkel å ta i bruk og støtter alle plattformer (PC, nettbrett og smart telefoner). Med HAVA BHT blir HMS arbeidet enklere og mer effektivt. Ta kontakt om du/dere ønsker demonstrajon av HAVA HMS.

 • Anders Moen

  HMS rådgiver

  E-post: anders@hava.no

  Kontor: Fagernes

 • Bodvar Sonstad

  Bedriftslege

  E-post: bodvar@hava.no

  Kontor: Fagernes

 • Eva Vee

  HMS Rådgiver

  E-post: eva@hava.no

  Kontor: Torpomoen

 • Gry Herland

  HMS Rådgiver

  E-post: gry@hava.no

  Kontor: Torpomoen

 • Guro Lilloe Nestegard

  HMS rådgiver

  E-post: guro@hava.no

  Kontor: Torpomoen

 • Hilde Kristin Stokke

  HMS Rådgiver

  E-post: hilde@hava.no

  Kontor: Fagernes

 • Håvard Gjeldokk

  Daglig leder

  E-post: havard@hava.no

  Kontor: Torpomoen

 • Marit Hjelmesæth

  HMS Rådgiver

  E-post: marit@hava.no

  Kontor: Torpomoen

 • Randi Oleivsgard

  HMS Koordinator

  E-post: randi@hava.no

  Kontor: Torpomoen

 • Tor Sandsmark

  HMS Rådgiver

  E-post: tor@hava.no

  Kontor: Torpomoen