Grunnopplæring i arbeidsmiljø - lovpålagt HMS-kurs (3 dager)

HMS-kurset tar opp aktuelle tema innen arbeidsmiljø og HMS.

Kursinnhold:

 • Hva er helse, miljø og sikkerhet?
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Ansvar og plikter for ledere og ansatte
 • Verneombud og AMU, funksjon og rolle
 • Saksgang i HMS-saker
 • Fysiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer
 • Ulike kartleggingsmetoder
 • Risikovurdering og handlingsplaner
 • Ergonomi og forebygging av belastningsskader
 • Organisatorisk arbeidsmiljø
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Hvordan jobbe videre med eget arbeidsmiljø etter kurset?


Forkunnskaper

 • Ingen

 

Varighet

 • 3 dager (3 sammenhengende kursdager)

 

Studiepoeng

 • Ved fullført kurs, utstedes kursbevis.

 

Målgruppe

 • Verneombud, medlemmer i AMU, Hovedverneombud, ledere, HMS-ansvarlige og tillitsvalgte

For kurskalender og påmelding se følgende side