HMS-opplæring for arbeidsgivere - lovpålagt kurs for arbeidsgivere

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at virksomhetens øverste leder/ arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhet.

Kursinnhold:

 • Arbeidsgivers plikter og arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Hvorfor er HMS-arbeid viktig?
 • Hvilke krav stilles til deg som arbeidsgiver og hvordan møte kravene?
 • Systematisk HMS-arbeid:
  • Lovverket
  • Organisering
 • Forelesning og gruppearbeid

Mål/ ønsket resultat:

 • Ha kunnskap om grunnprinsippene i et systematisk HMS-arbeid og kravene som stilles.
 • Arbeidsgiver blir bevisst på sin betydning for å skape et godt arbeidsmiljø og bidra til å skape motivasjon for arbeidet.


Forkunnskaper

 • Ingen

 

Varighet

 • 7,5 timer

 
Studiepoeng

 • Ved fullført kurs utstedes kursbevis

 

Målgruppe

 • Virksomhetens øverste leder, arbeidsgiver, avdelingsledere, ledere med HMS-ansvar og personalansvarlig

For kurskalender og påmelding se følgende side