Melding om tilsyn - gjør deg klar til tilsyn fra Arbeidstilsynet

Staten arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har gjennom de siste årene kartlagt at muskel- og skjelettlidelser utgjør den største diagnosegruppen i forhold til sykefravær i norsk arbeidsliv. Mens psykiske lidelser som medisinsk årsak til både sykefravær og uføretrygd har økt mest de siste årene. Disse diagnosegruppene står for mer enn 60 prosent av sykefraværet. 

HAVA BHT får mange henvendelser fra medlemmer som har fått varsel om tilsyn i forhold til overnevtne og kan bekrefte at Arbeidstilsynet har stor fokus på området. Med enkle grep kan din virksomhet starte forebyggende arbeid samtidig som en har dokumentert at overnevnte blir ivaretatt i virksomhetens systematiske HMS arbeid.

 

Kursinnhold:

 • Gjør deg klar til tilsyn
 • Hvorfor kartlegge?
 • Hvordan kartlegge?
 • Risikovurdering
 • Hvordan lage en handlingsplan?
 • Rolleavklaringer og ansvarsfordeling


Forkunnskaper

 • Ingen
   

Varighet

 • 3 timer
   

Studiepoeng

 • Ved fullført kurs utstedes kursbevis.
   

Målgruppe

 • Verneombud, medlemmer i AMU, hovedverneombud, ledere, HMS-ansvarlige og tillitsvalgte