Medlemskap

Nye virksomheter inngår en medlemskontrakt med en årlig timeressurs som fastsettes etter virksomhetens behov. Virksomhetens risikovurdering og anbefaling fra HAVA BHT blir lagt til grunn ved kjøp av timeressursen. Den første medlemsperioden (6 måneder) vurderes risikovurdering og gjennomgang av HMS-systemet. Det lages en HMS-aktivitetsplan for kommende år/ periode. Dette gjør at HAVA BHT blir kjent med virksomheten og de HMS-utfordringer som virksomheten har. Samtidig får en ett godt grunnlag for å fastsette den årlige timeressursen.

Medlemskap innebærer:
 

  • Tilknytting til godkjent BHT etter krav i Arbeidsmiljøloven
  • HAVA BHT's HMS-tjenester er tilgjengelig for alle ansatte i virksomheten
  • Materiell og utstyr er inkludert i timeprisen
  • En årlig medlemsavgift pr virksomhet som dekker administrasjon
  • HMS-plan følger kalenderåret og beskriver aktiviteter som virksomheten skal utføre enten i egen regi eller i samarbeid med HAVA BHT
  • Styret i HAVA BHT fastsetter timepris og medlemsavgift i forbindelse med årlige budsjetter
 
  • For virksomheter med inntil 5 ansatte gis et mimiumstilbud - be om pris

Salg av tilleggstimer
Virksomheten kan kjøpe ytterliggere tjenester når timeressursen er brukt opp.

Salg av tjenester til virksomheter som ikke er medlem
Vi tar også på oss konsulentoppdrag for virksomheter som ikke er medlem.

HAVA BHT sin personvernerklæring
HAVA BHT arbeider kontinuerlig for å være i samsvar med personvernregelverket slik at alle våre kunder og brukere skal være trygge på at innhentet, lagret og kommunisert personinformasjon blir behandlet på en forsvarlig måte. For ytterligere informasjon om HAVA BHT sin personvernerklæring se følgende dokument.