HAVA BHT lanserer HAVA HMS

HAVA BHT har i samarbeid med programvareselskapet TUDU AS lansert den digitale HMS løsningen, HAVA HMS

Løsningen er intuitiv og dermed enkel å ta i bruk. Utfør f.eks vernerunder og risikoanalyse i HAVA HMS. En kan bruke våre bransjetilpassede maler i system.

Vi har siden oppstarten i juni måned passert 25 kunder – vårt introduksjonstilbud gjelder ut september (fri etablering). Ta kontakt dersom dette er aktuelt for din virksomhet.