Bistand til arbeidsmiljøspørsmål som følge av den nasjonale helsekrisen

HAVA BHT opplever pågang av spørsmål relatert til arbeidsmiljøspørsmål som følge av den nasjonale helsekrisen. HAVA BHT kan yte bistand ved akutte behov for arbeidsgiver og arbeidstakere.

 

Har en spørsmål eller behov for bistand ta kontakt på telefon eller mail;

 

 

  

Råd og instrukser fra helsemyndighetene

Informasjon, råd og instrukser fra helsemyndighetene endrer seg fra dag til dag. HAVA BHT tilstreber å forholde seg til enhver tid gjeldene råd og instrukser fra sentrale og lokale helsemyndigheter med tanke på levering av våre tjenester.

Primærkontakten for virksomheter med tanke på koronaviruset er den lokale kommuneoverlegen og vi oppfordrer virksomheter å forholde seg til enhver tid gjeldene råd/instruks fra kommuneoverlegen.

  

 

Med vennlig hilsen HAVA BHT

 

Håvard Gjeldokk

Daglig leder

 

 

 

Hjemmeside: www.hava.no

Telefon: 32 08 63 80

E-post: post@hava.no