Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet

Her finner du Arbeidstilsynets godkjenning.


Vår visjon:

HAVA BHT - medspiller for et best mulig arbeidsmiljø!


Vi er tilknyttet Virke BHT, et landsdekkende nettverk av godkjente bedriftshelsetjenester arrangert av Hovedorganisasjonen Virke.

Årsmøte og fagseminar 20. april 2017

Årsmøte i HAVA BHT SA avholdes kl 15.00
Matauk kl 16.00  
Seminarstart kl 16.30

Tema for seminaret er i år samspill, arbeidsglede, sunt selvsnakk og trivsel på arbeidsplassen.

Vi har gleden av å ha med oss to dyktige og inspirerende foredragsholdere:

Marco Elsafadi er palestinsk flyktning fra Libanon og kom til Norge med familien i 1987. Han er basketballspiller på toppnivå og har representert det norske landslaget i 12 år. Marco er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker – på godt og vondt. Livet handler om samarbeid. Mennesker bygger hverandre opp og bryter hverandre ned daglig. Er vi bevisst rundt vårt ansvar i samspill med våre medmennesker? 

Marco var også på vårt fagseminar i 2010. Det var så bra, at vi nå ønsker ham velkommen tilbake med nye erfaringer og nytt tema.

Ragnhild Bang Nes er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo med en doktorgrad i psykologi. Forskningen hennes inkluderer særlig studier av stabilitet og endring i livskvalitet, trivsel og psykiske plager, genetiske og miljømessige påvirkningsfaktorer, personlighet, arbeidsdeltakelse og sykefravær. Ragnhild formidler forskning på en overbevisende og lett tilgjengelig måte

Invitasjon finner du her.

Arrangementkalender

Fullstendig arrangementskal.

Kontakt oss

Tlf. 32 08 63 80
E-post: post@hava.no

Adresser og kontaktinfo

Webløsning levert av Bewide AS. Publisert med WideCMS