Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet

Her finner du Arbeidstilsynets godkjenning.


Vår visjon:

HAVA BHT - medspiller for et best mulig arbeidsmiljø!


Vi er tilknyttet Virke BHT, et landsdekkende nettverk av godkjente bedriftshelsetjenester arrangert av Hovedorganisasjonen Virke.

Årsmøte og fagseminar

Årets fagseminar har tema "Arbeidsgivers styringsrett og omsorgsplikt" og det er professor Ståle Einarsen fra Universitetet i Bergen som forelser.
Einarsen er en ledende norsk psykolog og forsker innen arbeidsmiljøfeltet, med konflikter og trakassering i arbeidslivet som sitt spesialfelt.

Einarsen vil belyse ulike tema knyttet til arbeidsmiljøarbeidet:

  • Hva innebærer arbeidsgivers styringsrett og omsorgsplikt i arbeidsmiljøsammenheng?
  • Hva gir trivsel og hva gir mistrivsel på jobb?
  • Ulike metoder for arbeidsmiljøarbeid; styrker og svakheter
  • Arbeidsmiljølovens bestemmelser om de psykososiale forhold
  • Arbeidsgivers ansvar i arbeidsmiljøarbeid
  • Klage, varsle eller søke: Hvordan ta opp problemer i arbeidsmiljøet?
  • Arbeidstakeres plikter og rettigheter

Karsten Popp Dideriksen, har jobbet i Ål kommune siden 1991 og vært kommunalsjef for helse- og sosial siden 2002. Han ble kåret til årets helseleder 2015 og mottok pris fra Helseministeren bl.a. for ledelse, samarbeid og samhandling. Til fagseminaret kommer han for å snakke om ledelse i praksis, både på administrasjons- og avdelingsnivå. 

Pris for konferansen er kr 495,- pr person for medlemmer i HAVA BHT SA.
Pris for ikke-medlemmer er kr 595,-.

Det serveres rundstykker fra kl 16:00 og kaffe, te, kake og frukt underveis (alt er inkludert).

 

Årsmøte i HAVA BHT SA arrangeres kl 15:30 samme dag.
For påmelding til årsmøtet, fyll ut vedlagte påmeldingsskjema.

Påmelding innen 20. april sendes post@hava.no eller ved å ringe oss på tlf 32 08 63 80.

Arrangementkalender

Fullstendig arrangementskal.

Kontakt oss

Tlf. 32 08 63 80
E-post: post@hava.no

Adresser og kontaktinfo

Webløsning levert av Bewide AS. Publisert med WideCMS