Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet

Her finner du Arbeidstilsynets godkjenning.


Vår visjon:

HAVA BHT - medspiller for et best mulig arbeidsmiljø!


Vi er tilknyttet Virke BHT, et landsdekkende nettverk av godkjente bedriftshelsetjenester arrangert av Hovedorganisasjonen Virke.

De ansatte i HAVA BHT våren 2012

Ansatte

Alle ansatte i HAVA BHT sommeren 2012 samlet på årsmøtet 8. mai!
Fra venstre: Terje Nordal, Cathrine Johannesen, Randi Oleivsgard, Eva Vee,
Nina Viko Eidsgård, Toril Svenkerud, Marianne Helling, Hilde Kristin Stokke,
Solveig Arnegard og Odd Ragnar Øygard.

Hilde Kristin Stokke tiltrer 1. august og vil ha kontorsted i våre lokaler i Valdres Næringshage.

Arrangementkalender

Fullstendig arrangementskal.

Kontakt oss

Tlf. 32 08 63 80
E-post: post@hava.no

Adresser og kontaktinfo

Webløsning levert av Bewide AS. Publisert med WideCMS