Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet

Her finner du Arbeidstilsynets godkjenning.


Vår visjon:

HAVA BHT - medspiller for et best mulig arbeidsmiljø!


Vi er tilknyttet Virke BHT, et landsdekkende nettverk av godkjente bedriftshelsetjenester arrangert av Hovedorganisasjonen Virke.

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser

STAMI har foretatt en systematisk kritisk gjennomgang av forskningen om arbeidsfaktorer som har betydning for muskelskjelettlidelser. Rapporten gir et systematisert årsaksbilde om hva som bidrar til utvikling av muskelskjelettlidelser i dagens og morgendagens arbeidsliv.

Arbeid med løftede armer
Arbeid med løftede armer innebærer både statisk belastning av skuldermuskler og kompresjon av sene mot skulderbladet. Dette gir risiko for skuldersyndromer. Det er også funnet økt risiko for både skulder‐ og nakkesmerter ved arbeid med hendene hevet over skulderhøyde ≥ 1/2 time per dag. Noe en gjerne gjenfinner blant elektrikere, snekkere og frisører.

Tungt fysisk arbeid
Tungt fysisk arbeid over flere år kan øke risikoen for skulder‐, rygg‐, hofte‐ og kneleddsplager. Det er funnet en firedobbelt risiko for uførepensjon på grunn av korsryggsmerter innen 7 år hos de som rapporterte at de nesten alltid hadde fysisk belastende arbeid - i forhold til de som rapporterte at de nesten aldri hadde det.

Rygg- og nakkeplager
Tunge løft kan utløse ryggplager hos individer med aldersendringer i ryggsøylen. Det er funnet økt risiko for korsryggplager hos sykepleiere ved manuell forflytning av mer enn 5 pasienter per skift mellom seng og stol og mer enn 10 pasienter rundt i sengen. Arbeidsoperasjoner med samtidig løft, foroverbøyning og rotasjon av ryggen øker risiko for ryggsmerter både med og uten ischiassmerter og nakkesmerter. Kjedelig og monotont arbeid ser også ut til å øke risikoen for ryggsmerter.

Muskelskjelettlidelser og forebygging
Forebyggende arbeid må rettes mot de faktorer som påviselig har betydning for det som skal forebygges, det vil si de faktorer som påviselig øker risiko for negative effekter. Helt sentralt for forebygging er derfor kunnskap som setter oss i stand til å identifisere de påvirkninger som skal fjernes eller endres.

Kunnskapsstatus
STAMI har foretatt en systematisk kritisk gjennomgang av forskningen om arbeidsfaktorers betydning for muskelskjelettlidelser. Basert på undersøkelser av god metodekvalitet, har man så trukket konklusjoner om hvilke arbeidsfaktorer som har dokumentert betydning for muskelskjelettlidelser. Utredningen er utført for Direktoratet for Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, og finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og STAMI.

Hele rapporten kan du lese her.

Kilde: Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Arrangementkalender

Fullstendig arrangementskal.

Kontakt oss

Tlf. 32 08 63 80
E-post: post@hava.no

Adresser og kontaktinfo

Webløsning levert av Bewide AS. Publisert med WideCMS