Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet

Her finner du Arbeidstilsynets godkjenning.


Vår visjon:

HAVA BHT - medspiller for et best mulig arbeidsmiljø!


Vi er tilknyttet Virke BHT, et landsdekkende nettverk av godkjente bedriftshelsetjenester arrangert av Hovedorganisasjonen Virke.

Arbeidsmiljøprisen 2008

Hensikten med prisen, som består av et fat fra Hallingglass og diplom, er å hedre den virksomhet, avdeling eller enkeltperson, som har gjort en særlig innsats for å bedre arbeidsmiljøet på sin arbeidsplass. Prisen skal oppmuntre og inspirere HAVA BHT sine medlemsbedrifter til å sette arbeidsmiljøspørsmål på dagsorden og stimulere til fortsatt engasjement og motivasjon for HMS arbeidet.

Norlandia Geilo Hotell er en virksomhet som på en systematisk måte jobber for å skapet et godt arbeidsmiljø og god trivsel for sine ansatte. Virksomheten utmerker seg ved alltid å få til et godt samarbeidsklima. Det være seg i samarbeid med ansatte, verneombud og i forhold til bedriftshelsetjenesten. Norlandia Geilo Hotell er opptatt av at de ansatte medvirker i utvikling av arbeidsplassen og arbeidsmiljøet, de har en god og systematisk opplæring av nyansatte og de gjennomfører jevnlige brannøvelser.

Virksomheten er opptatt av at helse- miljø og sikkerhet er en del av hverdagen på linje med daglig drift.

HAVA BHT ønsker med denne prisen å stimulerer til fortsatt engasjement og motivasjon for HMS-arbeidet og ønsker prisvinneren lykke til videre med HMS arbeidet.

Arrangementkalender

Fullstendig arrangementskal.

Kontakt oss

Tlf. 32 08 63 80
E-post: post@hava.no

Adresser og kontaktinfo

Webløsning levert av Bewide AS. Publisert med WideCMS