Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet

Her finner du Arbeidstilsynets godkjenning.


Vår visjon:

HAVA BHT - medspiller for et best mulig arbeidsmiljø!


Vi er tilknyttet Virke BHT, et landsdekkende nettverk av godkjente bedriftshelsetjenester arrangert av Hovedorganisasjonen Virke.

HAVA BHT's arbeidsmiljøpris for 2010

Prisen vert delt ut årleg til ei verksemd, avdeling eller enkeltperson som har gjort ein særleg innsats for å betre arbeidsmiljøet på sin arbeidsplass. Prisen skal samstundes oppmuntre og inspirere til å sette arbeidsmiljøspørsmålet på dagsorden.

Kandidater til HAVA BHT’s arbeidsmiljøpris, vert valgt blant dei verksemder som er medlemmer og det er HAVA BHT’s fagpersonell som kjem med forslag til og som velger prisvinnar.

 
Frå venstre:
Kjell Erik Strand frå JVB, Svein Eide og Sigmund Smedplass frå Hallingdal Renovasjon
Hallingdal Renovasjon er ei verksemd som systematisk set fokus på HMS og iverkset kontinuerlege tiltak for å betre arbeidsmiljøet i verksemda bl.a. gjennom gode opplæringsplanar med fokus på sikkerheit. Verksemda har svært god trivsel blant ansatte noko som bl.a. syner igjen i eit lågt sykefravær. Dei ansatte har også eit breit engasjement for helse, miljø og sikkerhet.  Hallingdal Renovasjon har og eit aktivt verneombud som gjennom mange år har tatt rolla si på alvor og som deltek saman med leinga i å gjennomføre konkrete tiltak.

Kjell Erik Strand arbeider til dagleg i JVB på Fagernes.  Han er ein person som systematisk og langsiktig, jobber for å skape eit godt arbeidsmiljø og god trivsel i si verksemd.   Han arbeider godt både på systemnivå og i forhold til oppfølging av enkeltpersoner. På kort tid er HMS – arbeidet svært godt implementert i verksemda. HAVA BHT blir brukt som ein naturlig samarbeidspartner, noko som er både utfordrande og inspirerande for oss.

HAVA BHT ynskjer med denne prisen å stimulerer til fortsatt engasjement og motivasjon for HMS-arbeidet. Arbeidsmiljøprisen består av et fat fra HallingGlass og diplom.

Arrangementkalender

Fullstendig arrangementskal.

Kontakt oss

Tlf. 32 08 63 80
E-post: post@hava.no

Adresser og kontaktinfo

Webløsning levert av Bewide AS. Publisert med WideCMS