Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet

Her finner du Arbeidstilsynets godkjenning.


Vår visjon:

HAVA BHT - medspiller for et best mulig arbeidsmiljø!


Vi er tilknyttet Virke BHT, et landsdekkende nettverk av godkjente bedriftshelsetjenester arrangert av Hovedorganisasjonen Virke.

Arbeidsmiljøprisen 2011

Arbeidsmiljøprisen for Valdres går til Vang Kommune for arbeidet med å skape bevissthet og konkretisering av arbeidsmiljøets betydning for at ansatte ønsker å gå på arbeid.  Som eksempel i denne sammenheng kan nevnes samarbeidsprosjekt som gjennomføres mellom Vang Kommune, NAV/IA og HAVA BHT.  Kommunen arbeider i alle ledd med å implementere kommunens HMS System.

Kommunen har også en ledelse med rådmannen i spissen som engasjerer seg i HMS arbeidet.

Arbeidsmiljøprisen for Hallingdal, går til Olav Strømsvåg som er en person som har både egenskaper som ildsjel og systematiker.

Olav Strømsvåg kom til Hol kommune midt på 1990-tallet og tok fatt på den omfattende oppgaven med å bygge opp et overordnet HMS- system for kommunen. Men et godt arbeidsmiljøarbeid forutsetter at de enkelte virksomhetene gjennomfører føringene fra HMS- systemet. Han har spesielt hatt fokus på gjennomføringen av arbeidsmiljøarbeidet. I oppfølgingsarbeidet har Olav utviklet en posisjon som rådgiver og veileder for virksomhetsledere og vernetjenesten. Han organiserer og legger til rette for at HAVA BHT får handlingsrom til å bli den samarbeidspartneren i arbeidsmiljøarbeidet som er vår visjon.

Arbeidet gir resultater, i form av økt fokus og aktivitet på arbeidsmiljøarbeidet ute i organisasjonen, reduksjon i sykefravær og økt oppslutning ved den siste store medarbeiderundersøkelsen i kommunen. Olav utstråler stolthet over resultatene, og det med rette.

Arrangementkalender

Fullstendig arrangementskal.

Kontakt oss

Tlf. 32 08 63 80
E-post: post@hava.no

Adresser og kontaktinfo

Webløsning levert av Bewide AS. Publisert med WideCMS