Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet

Her finner du Arbeidstilsynets godkjenning.


Vår visjon:

HAVA BHT - medspiller for et best mulig arbeidsmiljø!


Vi er tilknyttet Virke BHT, et landsdekkende nettverk av godkjente bedriftshelsetjenester arrangert av Hovedorganisasjonen Virke.

Arbeidsmiljøprisen 2012

Vår arbeidsmiljøpris for 2012 er tildelt Protan AS (Hallingdal) og Tine Meieriet Fossheim (Valdres) og ble delt ut i forbindelse med vårt årsmøte 8. mai på Storefjell Resort Hotell.
Siktemålet med prisen er å hedre den virksomhet, avdelinga eller enkeltpersonen som har gjort en særlig innsats for å bedre arbeidsmiljøet på sin arbeidsplass. Prisen skal oppmuntre og inspirere HAVA BHT sine medlemsvirksomheter, i Hallingdal og Valdres til å sette arbeidsmiljøspørsmål på dagsorden og stimulere til fortsatt engasjement og motivasjon for HMS-arbeidet.

Protan AS og Tine Meieriet Fossheim er virksomheter som på en systematisk måte jobber for å skape et godt arbeidsmiljø og god trivsel for sine ansatte!

Disse to virksomhetene utmerker seg med et langsiktig og systematisk arbeid. Her er produksjon og ansatte i fokus for å få til eit best muglig resultat. Begge virksomhetene tilpasser seg den tida de er inne i og har fokus på informasjon og medvirkning for å oppnå et godt arbeidsmiljø.

Virksomhetene benytter seg av HAVA BHT sin kompetanse for å nå di mål virksomheten har satt seg.

Vi gratulerer med prisen og ønsker begge prisvinnerene lykke til med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fremover!

Arbeidsmiljøprisen 2012

Arrangementkalender

Fullstendig arrangementskal.

Kontakt oss

Tlf. 32 08 63 80
E-post: post@hava.no

Adresser og kontaktinfo

Webløsning levert av Bewide AS. Publisert med WideCMS