Innkalling til ekstraordinært årsmøte i HAVA BHT SA den 28. november kl 13.00

Vedlagt følger innkalling til ekstraordinært årsmøte i Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste SA (HAVA BHT) den 28. november kl 13.00 med påmeldingsfrist innen 18. november.

Som presentert på årsmøtet i april måned er rammebetingelsene for bedriftshelsetjenestene under endring. Styret i HAVA BHT fikk i henhold til årsmøtet et mandat til å gå i dialog med annen BHT med tanke på avtale om salg av HAVA BHT (se Vedlegg 3 HAVA BHT SA protokoll årsmøte 2022). Styret og daglig leder har hatt dialog med to av de tre største bedriftshelsetjenestene i Norge og har fremforhandlet avtale vedrørende virksomhetsoverdragelse av HAVA BHT fra og med 01.01.2023 til Medco dinHMS Oslo (Medco). Dette forutsetter vedtak med 2/3 flertall i ekstra ordinært årsmøte i HAVA BHT.

 

Ved virksomhetsoverdragelsen vil eksisterende leverandøravtaler, arbeidsavtaler og kundeavtaler overføres fra HAVA BHT til Medco fra og med 01.01.2023. Med andre ord vil bedriftshelsetjenestene til HAVA BHT sine medlemmer fra og med fra nyåret leveres av samme personale som i dag og til de samme betingelsene dog under «nytt navn».

 

Invitasjon til ekstraordinært årsmøte

Vedlegg til Invitasjon til ekstra ordinært årsmøte HAVA BHT SA November 2022:

  • Vedlegg 1 Mal fullmakt (sendt på mail til medlemmer)
  • Vedlegg 2 Presentasjon fra HAVA årsmøte 2022_rammebetingelser (sendt på mail til medlemmer)
  • Vedlegg 3 HAVA BHT SA protokoll årsmøte 2022 (sendt på mail til medlemmer)

 

Skulle det være spørsmål i forkant av årsmøtet er det bare å ta kontakt med daglig leder Håvard Gjeldokk