Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet

Her finner du Arbeidstilsynets godkjenning.


Vår visjon:

HAVA BHT - medspiller for et best mulig arbeidsmiljø!


Vi er tilknyttet Virke BHT, et landsdekkende nettverk av godkjente bedriftshelsetjenester arrangert av Hovedorganisasjonen Virke.

Arbeidsgivers styringsrett, tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Det kan være krevende å vite hvor langt plikter strekker seg i arbeidslivet og hvilke rammer som ligger til grunn for arbeidsgivers plikter og arbeidstakers plikter.
På denne samlingen vil vi sette fokus på arbeidsgivers styringsrett - hvilke lover setter rammene for styringretten og hvilke andre hensyn må sees i sammenheng med styringsretten? Hvor langt strekker tilretteleggingsplikten seg og hva må til for å dokumentere at plikten er fulg? Hva har arbeidstaker krav på og hva plikter arbeidstaker å medvirke til?
Vi vil også få presentert noen verktøy som kan hjelpe arbeidsgiver og arbeidstaker for å møte kravene.
Se mer informasjon her.

Arrangementkalender

Fullstendig arrangementskal.

Kontakt oss

Tlf. 32 08 63 80
E-post: post@hava.no

Adresser og kontaktinfo

Webløsning levert av Bewide AS. Publisert med WideCMS