Melding om tilsyn - gjør det klar til tilsyn fra Arbeidstilsynet

Staten arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har gjennom de siste årene kartlagt at muskel- og skjelettlidelser utgjør den største diagnosegruppen i forhold til sykefravær i norsk arbeidsliv. Mens psykiske lidelser som medisinsk årsak til både sykefravær og uføretrygd har økt mest de siste årene. Disse diagnosegruppene står for mer enn 60 prosent av sykefraværet. 

HAVA BHT får mange henvendelser fra medlemmer som har fått varsel  om tilsyn i forhold til ovennevnte og kan bekrefte at Arbeidstilsynet har stor fokus på området. Med enkle grep kan din virksomhet starte forebyggende arbeid samtidig som en har dokumentert at overnevnte blir ivaretatt i virksomhetens systematiske HMS arbeid. Meld deg på våre kurs på Fagernes eller Torpomoen så kommer dere igang. Se kursdatoer her