Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet

Her finner du Arbeidstilsynets godkjenning.


Vår visjon:

HAVA BHT - medspiller for et best mulig arbeidsmiljø!


Vi er tilknyttet Virke BHT, et landsdekkende nettverk av godkjente bedriftshelsetjenester arrangert av Hovedorganisasjonen Virke.

Ny godkjenningsordning for renholdsbransjen

Den nye ordningen trer ikraft 1. desember 2012 og vil skjerpe kravet til renholdsbransjen.

Det er kun lov til å selge renholdstjenester dersom man er godkjent.
Det er også et krav til den som kjøper renholdstjenester at dette blir gjort av godkjent tilbyder.

Det stilles krav til arbeidsavtaler, lønn, oppholdstillatelse for ansatte og tilknytning til godkjent bedrftshelsetjeneste!

HAVA BHT er i disse dager i kontakt med flere renholdsfirma som skal søke godkjenning!

Dersom ditt firma skal søke godkjenning kan du kontakte HAVA BHT for et tilbud og samarbeid!

Via denne linken kan du lese mer om godkjenning for renholdsbransjen:

http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=234815

Arrangementkalender

Fullstendig arrangementskal.

Kontakt oss

Tlf. 32 08 63 80
E-post: post@hava.no

Adresser og kontaktinfo

Webløsning levert av Bewide AS. Publisert med WideCMS