Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet

Her finner du Arbeidstilsynets godkjenning.


Vår visjon:

HAVA BHT - medspiller for et best mulig arbeidsmiljø!


Vi er tilknyttet Virke BHT, et landsdekkende nettverk av godkjente bedriftshelsetjenester arrangert av Hovedorganisasjonen Virke.

Ny IA-avtale er undertegnet

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars en ny Intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

IA-avtalen inngås for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018. Forslagene til regelendringer går ut på høring 4. mars. Regjeringen tar  sikte på at endringene kan tre i kraft 1. juli i 

Les mer om den nye avtalen hos Arbeids- og sosialdepartementet.
HAVA BHT vil bistå medlemsvirksomhetene i konsekvensene av de nye reglene fra høsten 2014.
Noen av punktene som er ute til høring:

Ny IA-avtale - Forenklinger i reglene for oppfølging av sykmeldte

  • Oppfølgingsplan skal i utgangspunktet utarbeides for alle sykmeldte, men det presiseres at det kan være unødvendig når arbeidstakere er delvis sykmeldt. Forslaget bør innebære færre ”uproduktive” oppfølgingsplaner enn i dag.
  • Dialogmøte innen sju uker gjelder i utgangspunktet for 100% sykmeldte. For delvis sykmeldte kun når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig. Endringen vil føre til at det blir holdt færre unødvendige dialogmøter enn i dag.
  • Rapportering fra arbeidsgiver til Arbeids- og velferdsetaten etter 9 uker oppheves. Arbeidsgiver skal kunne dokumentere oppfølging for myndighetene ved behov.
  • Det presiseres at dialogmøte i regi av Arbeids- og velferdsetaten innen 26 ukers sykmelding kan holdes tidligere dersom en av aktørene krever dette.
  • Det presiseres at dialogmøtene først og fremst er en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker. Annen kompetanse skal bare trekkes inn når det er reelt behov for det. Krav om at bedriftshelsetjenesten må delta i dialogmøter oppheves.
Det vil være et enda sterkere fokus på forebygging og å hindre sykmeldinger.
Her vil HAVA BHT kunne bistå hver enkelt virksomhet i å jobbe systematisk og målrettet.

Arrangementkalender

Fullstendig arrangementskal.

Kontakt oss

Tlf. 32 08 63 80
E-post: post@hava.no

Adresser og kontaktinfo

Webløsning levert av Bewide AS. Publisert med WideCMS