Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet

Her finner du Arbeidstilsynets godkjenning.


Vår visjon:

HAVA BHT - medspiller for et best mulig arbeidsmiljø!


Vi er tilknyttet Virke BHT, et landsdekkende nettverk av godkjente bedriftshelsetjenester arrangert av Hovedorganisasjonen Virke.

Styret i HAVA BHT SA 2017-2018

Det nye styret, valgt på årsmøte 20. april, er som følger:
Ann Karin Opheim (Sparebank 1 Hallingdal Valdres) - styreleder
Bjørn Haugen (Nord-Aurdal kirkelige fellesråd) - nestleder
Aud Helen Solber (Nes kommune)- styremedlem
Stig solbrekken (Sør-Aurdal kommune) - styremedlem
Ole Ivar Karterud (Hallingdal Kraftnett AS) - styremedlem
Dag Olav Høyland Berger (Protan AS) - styremedlem
Trine Nythun (ansatterepresentant) - styremedlem

Arrangementkalender

Fullstendig arrangementskal.

Kontakt oss

Tlf. 32 08 63 80
E-post: post@hava.no

Adresser og kontaktinfo

Webløsning levert av Bewide AS. Publisert med WideCMS