Om oss

HAVA BHT er en godkjent bedriftshelsetjeneste som levere HMS-tjenester til det offentlige og private næringsliv i Hallingdal og Valdres.

Tilknytning til HAVA BHT baserer seg på medlemskap med en årlig timeressurs basert på virksomhetens utfordringer/risiko, størelse og ambisjoner.
Få mer info ved å sende oss en mail på post@hava.no.

Vi har for tiden over 290 virksomheter som våre kunder.

Våre kontorer er på Torpomoen Rednings- og Øvingspark i Hallingdal og i Valdres Næringshage på Fagernes.
HAVA BHT er medlem i hovedorganisasjonen Virke og Virke BHT, et nettverk av landsdekkende bedriftshelsetjenester.

Virksomhetside 
HAVA BHT skal være en profesjonell leverandør av HMS-tjenester som utvikler samarbeidsrelasjoner med kundene i et langsiktig perspektiv, ved å ligge i forkant mht. utvikling og kompetanse.
Primærmarkedet skal være Hallingdal og Valdres og organisasjonen skal slik spille en viktig samfunnsmessig rolle i regionen.
HAVA BHT skal være en uunnværlig samarbeidspartner ved å forebygge skader og sykdom, samt fremme helse og trivsel på arbeidsplassen!

Visjon
HAVA BHT - medspiller for et best mulig arbeidsmiljø!

Verdier
HAVA BHT skal være en dynamisk, engasjert og tilgjengelig bedriftshelsetjeneste med lokal forankring i Hallingdal og Valdres!