Styret i HAVA BHT 2019-2020

Styret er sammensatt av representanter fra medlemsvirkosmhetene i HAVA BHT: tre fra arbeidsgiversiden, tre fra arbeidstakersiden og en representant valgt blant de ansatte i HAVA BHT.

Styreleder: Hallgeir Mythe, Sparebank 1 Hallingdal Valdres

Styremedlem: Astrid Nyquist, Beitostølen Helsesportsenter
   
Styremedlem: Aud-Helen Solberg, Nes kommune
 
Styremedlem: Stig Solbrekken, Sør-Aurdal kommune

Styremedlem: Ole Ivar Karterud, Hallingdal Kraftnett AS

Styremedlem: Dag Olav Høyland Berger, Hallingplast AS

Styremedlem: Marianne Saue Helling, ansattes representant