Styret i HAVA BHT 2020-2021

Styret er sammensatt av representanter fra medlemsvirkosmhetene i HAVA BHT: tre fra arbeidsgiversiden, tre fra arbeidstakersiden og en representant valgt blant de ansatte i HAVA BHT.

Styreleder: Hallgeir Mythe, Sparebank 1 Hallingdal Valdres

Styremedlem: Astrid Nyquist, Beitostølen Helsesportsenter
   
Styremedlem: Aud-Helen Solberg, Nes kommune
 
Styremedlem: Stig Solbrekken, Sør-Aurdal kommune

Styremedlem: Bjørn Ruud, Hendug AS

Styremedlem: Grete Klevebråten, Øystre Slidre kommune

Styremedlem: Marianne Saue Helling, ansattes representant