Verdigrunnlag

Juridisk grunnlag


HAVA BHT's arbeid er forankret i Arbeidsmiljølovens §3-3 og tilhørende forskrifter:

"Virksomheter innen visse bransjer skal ha bedriftshelsetjeneste, arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste."


Etisk grunnlag

HAVA BHT gir uttalelse i forhold til å ivareta arbeidstakernes helse og sikkerhet, og har en fri og uavhengig stilling i forhold til arbeidsgiver og arbeidstaker.

HAVA BHT's etiske retningslinjer følger internasjonale regler for bedriftshelsepersonell.


Faglig grunnlag

HAVA BHT arbeider etter allment aksepterte retningslinjer innenfor fagdisiplinene arbeidsmedisin og yrkeshygiene.


Forebyggende og rådgivende

HAVA BHT har en rådgivende og veiledende funksjon overfor arbeidsgiver og arbeidstaker. HAVA BHT driver forebyggende arbeidsmiljø- og helsearbeid.


Vår Visjon

  • HAVA BHT - medspiller for et best mulig arbeidsmiljø!


Vi vil spille på lag med våre kunder! Med utgangspunkt i kundens mål og behov skal HAVA BHT være en faglig ressurs i HMS-arbeidet. Arbeidsgiver har ansvaret for arbeidsmiljøet, arbeidstakerne har medvirkningsplikt for å skape gode arbeidsplasser og HAVA BHT vil bistå for at arbeidsplassen skal bli best mulig!Våre verdier

  • Tilgjengelig: HAVA BHT er en lokalt forankret bedriftshelsetjeneste som vil være tilgjengelig for medlemmene. Når du kontakter oss skal du få svar. Tjenestene skal leveres til avtalt tid.
  • Engasjert: HAVA BHT er opptatt av å bistå medlemmene. HAVA BHT er opptatt av å vise interesse, ta initiativ og være faglig dyktige i jobben vi utfører. Vi skal også være en profesjonell leverandør av bedriftshelsetjenester i regionen.
  • Dynamisk: HAVA BHT skal utvikle fag og metoder i tråd med utviklingen i samfunnet.


Våre verdier skal kommuniseres i det vi sier og i det vi gjør. Vi er opptatt av tilbakemeldinger og ønsker at du forteller oss hvordan du opplever oss. Ta kontakt dersom du ønker å gi oss en tilbakemelding!